Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta


Ajankohtaista

28.5.2014
Vaalirahoitusilmoituksen tekevät europarlamenttivaaleissa euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi määrätty. Tarkastusvirasto toimittaa kaikille ilmoitusvelvollisille ohjeet vaalirahoitusilmoituksen tekemistä varten viikolla 23.
Verkkopalvelussa voi ilmoituksia tehdä sähköisesti 30.5.2014 alkaen.

Kirjallisten ilmoitusilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastusvirastossa 28.7.2014 klo 15:00 mennessä. Verkossa voi omilla pankkitunnuksilla ilmoituksia tehdä sähköisesti vielä lauantaina 28.7.2014 klo 24:00 asti. Ilmoituksen voi tehdä verkkopalvelussa tai lomakkeella

29.4.2014
Europarlamenttivaalit 2014: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta.

Mediatiedote [pdf, 97 KB]

25.4.2014
Europarlamenttivaalien ehdokkaiden ja puolueiden kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastusvirastossa 23.5.2014 klo 15:00 mennessä.

Verkossa voi omilla pankkitunnuksilla ilmoituksia tehdä sähköisesti vielä lauantaina 24.5.2014 klo 24:00 asti.

Ehdokkaina olevat voivat tehdä vaalirahoituksestaan vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen verkkopalvelussa tai lomakkeella

Tehdyt ennakkoilmoitukset ovat luettavissa välittömästi.
Ehdokkaiden ennakkoilmoitukset
Puolueiden ennakkoilmoitukset

28.11.2013
Ohje ehdokkaan ennakkoilmoituksen ja vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa on vahvistettu.
Rekisteriseloste [pdf, 23 KB]

Etusivu

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja. Vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa määritellyt valvontatehtävät kohdistuvat vain ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusviraston tehtävänä on varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset.

Vaalirahoituslaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat vaaleissa valitut ja varasijoille vahvistetut. Puoluelaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat rekisteröityneet puolueet ja näiden valtionavustusta saavat piiri- ja naisjärjestöt.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä
puolueiden tilinpäätöstiedot.